INTENCJE MSZALNE

INTENCJE  MSZALNE

16.02.2018 r. - 22.02.2018 r.

Pi±tek – 16 lutego 2018 r. 

GODZ

 

INTENCJA

7.00

Za ¶p. Zbigniewa Brandysa – intencja od Uczestników Mszy ¶w. pogrzebowej

 

Dantis z Kurii Generalnej

18.00

Za ++ Kazimierza i Mikołaja Konopelskich w 5. rocznicę ¶mierci

18.00

Za + Jana Fudała – intencja od Jagody z Rodzin±

 Sobota – 17 lutego 2018 r.

GODZ

 

INTENCJA

7.00

Dziękczynna Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z pro¶ba o dalsz± opiekę i dar zdrowia dla  Rodzin Derbisów i Tockich

7.00

Za + Adaminę Obrzanowsk± w 54. rocznicę ¶mierci

18.00

Za + Jana Fudała – intencja od Grażyny z Rodzin±

18.00

Za ¶p. Rodziców: Lucynę JóĽwik w 10. rocznicę ¶mierci i Aleksandra JóĽwik

1. NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU18 lutego 2018 r.

GODZ

INTENCJA

7.00

Pro Populo

8.30

Za + Bogusławę Golonka w 12. rocznicę ¶mierci

10.00

Za ¶p. Grzegorza i Edwarda Winiarskich – intencja od Adama z Rodzin±

11.30

Za + Ireneusza Sokal w 5. rocznicę ¶mierci, ++ Dziadków Władysławę i Tadeusza Prusiewicz i ++ Weronikę i Andrzeja Żerkowskich

18.00

Za + Tadeusza Winiewskiego w 5. rocznicę ¶mierci, ++ Dziadków Władysławę i Tadeusza Prusiewicz i + + Woeronikę i Andrzeja Żerkowskich

Bielawa

Za ¶p. Marcina Da¶ko w 1. rocznicę ¶mierci

Poniedziałek19 lutego 2018 r.

GODZ

 

INTENCJA

7.00

Dziękczynno-błagalna dla Barbary

10.00

Za ¶p. Barbarę Kazik – intencja od Uczestników Mszy ¶w. pogrzebowej

Bielawa

Dantis z Kurii Generalnej

18.00

Za + Jana Fudała – intencja od Marianny i Czesława Osada

18.00

Pro¶ba o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia, dary Ducha ¦więtego dla Członkiń Róży pw. ¶w. Teresy z Avila i o rado¶ć życia wiecznego dla ++ Członkiń

Wtorek – 20 lutego 2018 r.

GODZ

 

INTENCJA

7.00

Za ¶p. Alfredę Kraskę – intencja od Uczestników Mszy ¶w. pogrzebowej

10.00

Za ¶p. Zbigniewa Gientkowskiego – intencja od Uczestników Mszy ¶w. pogrzebowej

Bielawa

Dantis z Kurii Generalnej

18.00

Dziękczynna Panu Bogu i Matce Naj¶więtszej za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsz± opiekę i dar zdrowia dla Bożeny i Krzysztofa w 25. rocznicę ¦lubu i ich Dzieci

¦roda – 21 lutego 2018 r.

GODZ

 

INTENCJA

7.00

O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi dla Władysława z okazji 90. Urodzin – intencja od Dzieci i Wnuków

10.00

Za ¶p. Krystynę Knapkiewicz – intencja od Uczestników Mszy ¶w. pogrzebowej

Bielawa

Dantis z Kurii Generalnej

18.00

Intencja składkowa

18.00

Dziękczynna Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsz± opiekę i dar zdrowia dla Filomeny Orłowskiej w 90. rocznicę Urodzin

Czwartek – 22 lutego 2018 r. – ¶więto Katedry ¦w. Piotra Apostoła

GODZ

 

INTENCJA

7.00

Za + Ryszarda Tomczyka w 10. rocznicę ¶mierci oraz za ++ Rodziców z obu stron

7.00

Dantis z Kurii Generalnej

18.00

Za ¶p. Mariana Sobek i jego ++ Rodziców: Józefa i Gertrudę

18.00

Za ¶p. Franciszka Cie¶lak w 35. rocznicę ¶mierci

Bardzo proszę o sprawdzenie czy w zamówionej intencji nie ma błędów. Prosimy o zgłaszanie błędów w zakrystii, kancelarii parafialnej.