Start arrow Obrzęd Wigilii

GOŚCIMY

Odwiedza nas 3 gości

ODWIEDZINY

Od 9.05.2009:462019
Advertisement
Wielki Post

W tej kategorii nie ma tymczasem żadnych pozycji. Zapraszamy wkrótce!

 • triduum  ( 0 pozycji )
 • Modlitwa na śniadanie wielkanocne  ( 1 pozycji )

  Drodzy parafianie!


  Serdecznie zachęcamy Was, by przed rozpoczęciem wspólnego wielkanocnego posiłku w Waszych domach była obecna modlitwa.  Przed rozpoczęciem śniadania gospodarz domu powinien zapalić świecę (paschalik)

  i odmówić modlitwę:


  Modlitwa przed śniadaniem wielkanocnym


  Boże, w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć i otworzone zostały bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna. Spraw, abyśmy wraz z Nim szczęśliwi zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, daj nam tu zebranym razem przy stole - w naszej rodzinie i w gronie przyjaciół - z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas naszego świątecznego posiłku w dzień Twego zwycięstwa. Prosimy Cię, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu teraz i w wieczności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


  Polecamy, aby dziecko odczytało na głos fragment z Ewangelii według św. Łukasza 24,36-43.

 • MODLITWY  ( 0 pozycji )

  W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  Amen.

   

          W tej uroczystej chwili wychwalajmy Boga, naszego Ojca, za świętą noc, w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Marii Dziewicy. Przeżyjmy tamto wydarzenie opisane w Ewangelii Św. Łukasza

   

  Ew. Św. Łukasza 2 ; wers 1- 14)

   

  Narodzenie Jezusa

   

  1 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta1, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 2 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz2. 3 Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. 4 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 5 żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 6 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 7 Porodziła swego pierworodnego3 Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

  Pasterze u żłóbka


  8 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. 9 Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 10 Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i
   leżące w żłobie». 13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
  14 «Chwała Bogu na wysokościach,
  a na ziemi pokój
  ludziom Jego upodobania»
  4.

   

  Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić prośmy by obdarzył nas miłością i pokojem, powtarzajmy :

  Obdarz nas miłością i pokojem!

  ·        Panie Jezu, udziel naszej rodzinie daru zgody i pojednania, szczęścia i radości:

  - Obdarz nas miłością i pokojem!

  ·        Panie Jezu, obdarz nas szczęściem, radością ,miłością i pokojem, także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych:

  - Obdarz nas miłością i pokojem!

  ·        Panie Jezu, wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych i nieszczęśliwych, pociesz i umocnij Dobrą Nowiną Zbawienia:

  - Obdarz nas miłością i pokojem!

  ·        Panie Jezu, obdarz, naszych zmarłych krewnych, bliskich, znajomych szczęściem i wiecznym zbawieniem:

  - Obdarz nas miłością i pokojem!

  ·        Pozostając  w ciszy przedstawmy z wiarą, Bogu  nasze osobiste podziękowania, prośby aby je pobłogosławił:     

  Ciebie Prosimy, wysłuchaj nas Panie!

   

  Zjednoczeni w miłości , odmówmy wspólnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus: Ojcze nasz ...

  Polećmy Bogu przez pośrednictwo Matki Jezusa Chrystusa - naszą rodzinę, naszych przyjaciół, sąsiadów, gości, samotnych i chorych: Zdrowaś Maryjo ...

   

  Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Twojego Syna: spraw, abyśmy w naszym codziennym postępowaniu jaśnieli blaskiem Twojej światłości. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców. Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją Ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego.   AMEN.

 • Nowenna  ( 0 pozycji )
 • Franciszkanie.pl  ( 0 pozycji )